Premi Generalitat Valenciana

La convocatòria pretén ajudar econòmicament a la realització d'activitats pròpies de les comissions festeres que faciliten, al mateix temps, la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit de l'entitat. L'activitat objecte dels premis està referida a l'ús del valencià en els llibrets de falles.

Category:

La convocatòria pretén ajudar econòmicament a la realització d’activitats pròpies de les comissions festeres que faciliten, al mateix temps, la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de l’entitat. L’activitat objecte dels premis està referida a l’ús del valencià en els llibrets de falles.

 

 • Les subvencions van dirigides a premiar i subvencionar l’edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres en què participa l’entitat.
 • Els llibres objecte de subvenció hauran de reunir les característiques següents:
  • a) Estar escrits en valencià, d’acord amb els criteris oficials de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
  • b) Estar editats per l’entitat sol·licitant.
  • c) Disposar del corresponent depòsit legal.
  • d) Tindre una tirada mínima de 200 exemplars.
  • e) Fer constar en els crèdits del llibre que s’ha participat en la convocatòria de la Generalitat segons el que s’indica en la base sexta.
 • No seran subvencionables:
  • a) Els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades.
  • b) Les fotocòpies enquadernades en forma de llibre…

 

%d bloggers like this: