Premi Climent Mata

Durant les falles de 2015, a Xàtiva, es va commemorar el 150 aniversari de la plantà i cremà de la falla La Peixa de l’Aladroch, de la qual es conserva un full anunciant la funsió preparada per al dia de sant Josep d’aquell 1865, a més d’informar-nos de l’aparició d’unes quartetes, les quals feien ressò i crítica de la foguera...

Category:

Durant les falles de 2015, a Xàtiva, es va commemorar el 150 aniversari de la plantà i cremà de la falla La Peixa de l’Aladroch, de la qual es conserva un full anunciant la funsió preparada per al dia
de sant Josep d’aquell 1865, a més d’informar-nos de l’aparició d’unes quartetes, les quals feien ressò i crítica de la foguera. Com tots sabem, el principal promotor d’aquella falla fou l’impressor i escriptor Blai Bellver Tomàs. Degut a l’èxit d’aquesta nova festivitat, és la primera falla documentada fora de la ciutat de València, Bellver i altres veïns de la plaça de la Trinitat i dels carrers adjacents, promogueren per al març de 1866 la realització d’una nova foguera monumental. El nostre afamat impressor del carrer Vallès va voler deixar empremta de les seues vocacions i va signar un extraordinari llibret, considerat per molts historiadors com el primer llibre de falla, tant per la seua com- posició com per l’extensió, atès que no només s’incloïa l’explicació i relació de la falla sinó la redacció d’un magnífic conte introductori i del programa de festejos. La temàtica elegida a La Creu del Matrimoni provocà la censura d’aquell llibre per part de les autoritats a petició de l’Església i va tindre la conseqüència de què la falla no s’arribà a plantar.

Ja el 1932, Francesc Climent Mata va promoure la tornada de les falles a la ciutat a través de la Societat Musical La Primitiva Setabense de la qual ell era president. Aquest professor de dibuix va estar l’autor d’aquella falla, la qual impulsà a què a l’any següent es plantaren quatre falles a la ciutat. Des d’aquell any, llevat de la contesa bèl·lica, s’han plantat falles als carrers de Xàtiva.
Francesc Climent Mata va regentar una acadèmia de dibuix a Xàtiva. A banda de ser considerat com el primer faller de les falles de Xàtiva, va signar diversos monuments fallers durant els anys trenta i quaranta del segle passat. A més a més va realitzar moltes cobertes dels llibrets de falla, algunes d’elles repetides durant èpoques posteriors.
A banda de l’aventura literària-fallera de Blai Bellver, la ciutat de Xàtiva ha estat sempre un referent en els llibrets de falla. Les comissions falleres de Ferroviària, República Argentina, Benlloch-Alexandre VI, Molina-Claret, Sant Feliu, Espanyoleto o J. Ramon Jiménez han realitat durant els darrers vint-i-cinc anys autèntics llibres on han tingut cabuda els estudis i investigacions, articles d’opinió i periodístics o suplements i apartats satírics, tots ells amb edicions ben acurades quant al disseny gràfic i maquetació.
Per tot açò, i per tal d’apropar, una vegada més, la cultura a les falles, hem cregut oportú el convocar un premi al voltant de la literatura fallera i formar part de la plataforma Lletres Falleres.

 

 

 • La Junta Local Fallera de Xàtiva convoca el premi «Climent Mata» a la millor maquetació i disseny gràfic d’un llibre de falles.
 • La convocatòria s’adreça a qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana que publique un llibret gran o infantil a l’exercici 2015/2016.
 • Al premi es valorarà el disseny de la publicació tenint en compte la maquetació, les il·lustracions, la temàtica gràfica escollida, l’originalitat i l’enginy. També es tindrà en compte l’enquadernació i la presentació (carpetes, accessoris, etc.). Encara que en cap moment es valora la part literària del llibre, els continguts escrits dels dibuixos i il·lustracions han d’estar redactats en valencià.
 • Al premi s’estableixen dues categories:
  — Una de caràcter local, on tindran accés les comissions falleres de Xàtiva. El premi està dotat amb 300€, dividits en 150€ per a l’autor o autors i 150€ per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu.
  — Una de caràcter autonòmic. El premi està dotat amb 300€, dividits en 150€ per a l’autor o autors i 150€ per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu.
 • Hi hauran 3 finalistes per cada categoria que rebran un diploma acreditatiu.
 • La participació al premi es farà de comú acord entre l’autor o autors del llibre i el coordinador o coordinadors del llibret, i la comissió de la falla que el publica.
 • Per a participar en el premi caldrà fer una inscripció prèvia, que s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça: premiclimentmata@lletresfalleres.info abans de les 23:59 hores del 14 de febrer de 2016.

 

 

%d bloggers like this: