casal Fpj

  • Carrer Jesus, Nº118 Baix

  • 617481927

  • info@fallaplazajesus.es

  • comunicacion@fallaplazajesus.com

demarcació

  • El carrer Mosén Fenollar (fins a la intersecció amb C. Lladró i Mallí).

  • El Carrer del Marqués de Campo.

  • El Carrer Jesús, des de la intersecció amb el Carrer Callosa de Ensarriá a la Plaça de Jesús.

  • El Carrer Callosa de Ensarriá.

  • La Plaça de Jesús (excepte la línia de la Parròquia).